Kongres Badaczy to największa
w Europie Centralnej impreza
o tematyce badawczej.
To także jedno z największych w Polsce spotkań środowiska marketingowego,
w którym co roku bierze udział blisko
500 osób
.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg

zglossie

organizatorzy:
org 01org 02

sponsor główny:

logo ariadna
sponsor:
rnircenter

partnerzy:
logo harvardlogo hatalska
logo interialogo marketer
logo mpklogo nowymarketing

 

Blaski i cienie surveytainment, czyli jak się nie potknąć w pogoni za respondentem.

19.X.2012 sesja VII, godz. 12.30 – 13.00

poltorak

Małgorzata Półtorak
Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

Z wykształcenia matematyk i psycholog. Specjalizuje się w badaniach online. Doświadczenie w badaniach zdobywała w MDM Dendrite i Gemius. Obecnie przede wszystkim zajmuje się rozwojem metodologii i projektami R&D w IIBR. W wolnym czasie pisze doktorat z psychologii.

kowalski

Jarosław Kowalski
Interaktywny Instytut Badań Rynkowych

Absolwent socjologii. Z badaniami marketingowymi związany od 12 lat. Doświadczenie zdobywał w jako badacz w TNS OBOP i Gemius. Obecnie na stanowisku Client Service Manager w IIBR.

 

Myśl przewodnia wystąpienia:
Od dłuższego czasu badania marketingowe borykają się z rosnącą niedostępnością i niechęcią respondentów. W badaniach online próbą radzenia sobie z tą sytuacją jest szukanie coraz to nowych sposobów angażowania respondenta i zachęcania go do udziału w wywiadzie. Przejawia się to m.in. w tzw. ‘surveytainment’ (np. umieszczaniu w ankietach elementów gry (gamifikacja), uatrakcyjnianiu graficznym ankiet itp.).
Pierwsze próby (patrz np. wystąpienie Gorączki i Protasiuka na konferencji Cyberresearch 2.0) wskazują, że ten kierunek przynosi oczekiwane skutki. Ankiety w stylu ‘surveytainment’ są bardziej atrakcyjne dla respondentów i wypełniane przez nich z większym zaangażowaniem. Równocześnie wśród części badaczy wątpliwości budzą pytania natury metodologicznej:

 • czy takie zabiegi nie skrzywiają struktury próby
 • jak ankiety w tym stylu wpływają na udzielane odpowiedzi

W naszej prezentacji pokażemy czy problemy te rzeczywiście występują (być może są tylko teoretyczne). Jeśli występują, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, na ile są poważne i jak ewentualnie sobie z nimi radzić.

W jaki sposób wnioski z wystąpienia znajdują zastosowanie w codziennej praktyce badawczej i/lub marketingowej oraz jakie są ich implikacje biznesowe?
Wyniki badań, które streścimy podczas naszego wystąpienia, pozwolą zarówno badaczom jak i odbiorcom badań:

 • poszerzyć wiedzę dotyczącą różnych aspektów uatrakcyjniania kwestionariuszy i angażowania respondentów
 • dowiedzieć się, jak stosowanie różnych zabiegów może wpływać na strukturę próby i/lub wyniki
 • poznać zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje stosowania różnego typu technik
 • eliminować lub kontrolować niepożądane efekty
 • świadomie dobierać techniki do grupy badawczej i specyfiki badania
 • rozumieć, na co zwracać uwagę przy projektowaniu badań i interpretacji ich wyników, aby móc podejmować na ich podstawie trafne decyzje biznesowe.

Jakie są nowe i oryginalne treści wystąpienia?
Wnioski z wystąpienia opierać się będą o kompleksową analizę różnego rodzaju konsekwencji wykorzystania w ankietach wybranych elementów metod uatrakcyjniania kwestionariusza wpisujących się w nurt surveytainment.
Pod uwagę brane będą m. in. wpływ poszczególnych rozwiązań na response rate, drop-out, czas, jakość i specyfikę odpowiedzi nie tylko na poziomie całej próby, ale również w podgrupach wyróżnianych ze względu na ważne cechy. Eksperymentalny schemat badań pozwoli na wychwycenie niezależnego wpływu poszczególnych rozważanych czynników.
Słuchacze zyskają wiedzę o korzyściach i potencjalnych zagrożeniach płynących ze stosowania w ankietach różnego rodzaju personalizacji, sposobów wprowadzania kontekstu, a także wykorzystywania atrakcyjnych graficznie „ciekawych” formatów pytań oraz poznają dobre i złe praktyki w tym zakresie.

Opis badań, na których bazuje wystąpienie
W celu znalezienia odpowiedzi na postawione pytania badawcze przeprowadzone zostaną dedykowane badania techniką CAWI. Badania te zaplanowane będą w schemacie eksperymentalnym, z uwzględnieniem czynników tj.: różne rodzaje personalizacji i budowania kontekstu w ankiecie online, a także różne formaty pytań.
Badania, w oparciu o wyniki których przygotowane zostanie wystąpienie są częścią projektu badawczo-rozwojowego „Innowacyjne techniki i narzędzia badań online minimalizujące obciążenie użytkowników”, dofinansowywanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu MNiSW „InnoTech”.

Opcjonalnie dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia
Uczestnicy Kongresu jako pierwsi będą mieli okazję zapoznać się z wybranymi wynikami innowacyjnego projektu badawczo-rozwojowego, unikatowego w skali międzynarodowej. Wyniki tego projektu będą w przyszłości wykorzystywane w celu zmniejszania obciążenia respondentów ankietami online przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów oraz wysokiej jakości badań.

 

 

Biuro Organizacji Kongresu Badaczy Rynku i Opinii ul. Szarotki 11, 02-609 Warszawa tel. (22) 649 97 74, tel./fax (22) 649 97 75 e-mail: kongres@ptbrio.pl