mobile

CALL FOR PAPERS

Rada Programowa bardzo dziękuje za nadesłane 133 zgłoszenia propozycji wystąpień. O wynikach oceny i kwalifikacji wystąpień na Kongres powiadomimy po 18 czerwca br.

IMPACT FACTOR - Wiedza ma moc

Podejmowanie decyzji wymaga oparcia się na właściwych przesłankach. Skąd czerpać wiedzę o człowieku i rynku, która pozwoli skutecznie wspierać decyzje? Jak odróżnić informacje wartościowe od tych, na których nie warto polegać? Jak odpowiedzialnie posługiwać się danymi i wyciągać z nich wnioski? I w końcu – jak sprawić, aby wiedza przekuwana była na działania, a nie pozostała jedynie ciekawostką?

Zarządzanie marką czy produktem, zarządzanie firmą, NGO’sem czy miastem – tak samo wymaga wiedzy. Na tegorocznym Kongresie porozmawiajmy o tym, jak wiedza o rynku i człowieku może wspierać skuteczne działania.

Wszystkich, którzy pracują z wiedzą i w oparciu o wiedzę pochodzącą z różnych źródeł – badaczy, data scientistów, mediowców, projektantów, tych, którzy zarządzają firmami, produktami i markami oraz wszystkich, których pasjonuje zamienianie danych w wiedzę, a wiedzy w decyzje – zapraszamy do zgłaszania 20-minutowych wystąpień odnoszących się do tematu tegorocznego Kongresu. Szczególnie promowane będą wystąpienia interdysplinarne, zgłaszane wspólnie przez osoby reprezentujące różne spośród wymienionych (a być może i niewymienionych) perspektyw.

 

o mediaMEDIA

 • Konwergencja mediów
 • Nowe technologie
 • Szanse i wyzwania

o mediaSPOŁECZEŃSTWO

 • Opinia publiczna w świecie social mediów
 • Społeczna rola wiedzy
 • Odpowiedzialność społeczna

o mediaMETODY

 • Źródła informacji
 • Nowe metody, techniki, podejścia
 • Łączenie danych

o mediaKOMUNIKOWANIE WIEDZY

 • Wiedza jako argument w dyskusji
 • Narzędzia, rozwiązania, dobre wzorce
 • Zrozumiałość, atrakcyjność, przydatność

o mediaPRZYSZŁOŚĆ

 • Prognozy, przewidywania, hipotezy
 • Nowe produkty, usługi, zjawiska
 • Odpowiedzialność za przyszłość

o mediaBIZNES

 • Sposoby podejmowania decyzji
 • Kluczowe informacje
 • Pomiar skuteczności działań

o mediaMARKA

 • Insight konsumencki jako podstawa budowania marki
 • Employer branding
 • Marka organizacji

o mediaKUPOWANIE

 • E-commerce, sharing economy, ROPO i RODO
 • Nowe, niestandardowe rozwiązania sprzedażowe
 • Pomiar efektywności działań sprzedażowych

ZOSTAŃ PRELEGENTEM